มีศักยภาพ แกรีคัลลีย์พร้อมที่จะใส่ชื่อของเขาในไฟและต้องการให้อดีตแชมป์โลกสามน้ําหนักจอร์จ ลิแนร์สเพื่อช่วยเขาสะบัดสวิตช์

มีศักยภาพ

มีศักยภาพ คัลลี่มีความสุขกับปีแห่งการฝ่าวงล้อมในปี 2022 […]