เห็นดีเห็นงาม ข่าวดีคนแวดวงกีฬาชกมวยไทย คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ชมเชยและก็ยกย่องบุคคลามือในแวดวงกีฬาชกมวยไทย เป็น “นักแสดงแห่งชาติ” แล้ว

เห็นดีเห็นงาม นับเป็นข่าวดีของแวดวงกีฬาชกมวยไทยอย่างแท้จริง ข้างหลังปัจจุบัน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ลงความเห็นเห็นด้วยให้กรมช่วยเหลือวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องชมเชยเกียรติยศบุคคลในแวดวงมวยไทย ตามพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬา เชิดชูยกย่องเกียรติยศบุคคลในแวดวงมวยไทย ตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย สำหรับความเห็นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมีขึ้น ข้างหลังคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีความเห็น ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยไตร่ตรองหนทางสำหรับการชมเชยบุคคลในแวดวงมวยไทยให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ”

โดยคราวหลัง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกคำสั่งให้ทำการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็แนวทางสำหรับเพื่อการปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องอีกทั้งในรวมทั้งนอกประเทศ พร้อมเสนอต่อห้องประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 19 เดือนสิงหาคม2564 ซึ่งห้องประชุมได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามดังต่อไปนี้ มอบหมาย

1. มอบหมายให้กรมสนับสนุนวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูยกย่องเกียรติยศบุคคลในแวดวงมวยไทย ตามพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 28 (3) บุคคลที่ส่งผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็พ.ร.บ.เกื้อหนุนแล้วก็รักษามรดกภูมิปัญญทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช2559 มาตรา 4 (6) สำหรับเพื่อการชื่นชมบุคคลที่มีบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬา ศิลปะการต่อสู้ปกป้องรวมทั้งการละเล่น อย่างเช่นมวยไทย

2. มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและก็กีฬา ชมเชยชมเชยบุคคลแวดวงมวยไทย ตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2560 แล้วก็พ.ร.บ.กีฬาชกมวย พุทธศักราช2562 หมวด 4 มาตรา 52 (รวมทั้งที่ปรับปรุงเสริมเติม หากมี) โดยปรับผลประโยชน์รวมทั้งคุณประโยชน์ทดแทน จาก “กองทุนกีฬาชกมวย” เหมือนกันกับนักแสดงแห่งชาติ โดยการทำการตกลงกับกรมบัญชีกลาง

เห็นดีเห็นงาม

เห็นดีเห็นงาม ปธ.กมธ.กีฬาการันตีการกล่าวเชิดชูนักมวยเป็นนักแสดงแห่งชาติเกิดเรื่องน่าชอบใจ

บุญลือ ดีที่สุดโสภา ปธนาคารคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร การันตีการกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติยศนักมวยไทยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะมวยไทย ว่า ได้ดำเนินงานขึ้น โดยนึกถึงผลตอบแทนของชาติ สำหรับในการสร้างขวัญพลังใจ แล้วก็สร้างสิ่งจูงใจ สำหรับเพื่อการสืบต่อ เผยแพร่ศิลปะของชาติ ต่อเนื่องจากหนังสือการันตีของกระทรวงวัฒนธรรม

โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้รับรู้ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำตามความเห็นห้องประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ตอนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ข่าวมวย วันนี้

โดยการเชิดชูเกียรติยศบุคคลในแวดวงมวยไทย ตามพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 28 (3) แล้วก็พ.ร.บ.ผลักดันและก็รักษามรดกความคิดด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559มาตรม 4 (6) แล้ว

รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา เชิดชูชื่นชมเกียรติยศ บุคคลในแวดวงมวย โดยขอให้ปรับเพิ่มผลประโยชน์แล้วก็คุณประโยชน์ทดแทนจากกองทุนกีฬา (กองทุนกีฬามวย) เหมือนกับนักแสดงแห่งชาติอื่นๆ

เห็นดีเห็นงาม

ในการนี้ นายบุญลือ ยอดเยี่ยมโสภา ประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดยหนังสือที่ สผ 0018.12/5687 ระบุวันที่ 19 ต.ค. 2564 แจ้งถึงนายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสัมพันธ์กีฬาชกมวยไทยสมัครเล่นที่เมืองไทยฯ รู้ว่า การเชิดชูเทิดทูนบุคคลในแวดวงมวยไทย ให้เป็น “นักแสดงแห่งชาติ สาขาศิลป์มวยไทย”

เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุ เนื่องมาจากความเห็นชอบ ห้องประชุม มี คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนจากกรมผลักดันวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาชกมวยไทยสมัครเล่นที่เมืองไทยฯ ผู้แทนสัมพันธ์กีฬาชกมวยอาชีพที่เมืองไทย และก็หน่วยงานที่เกี่ยว

แล้วก็ภายหลัง จากได้รับความเห็นชอบ เห็นดีเห็นงาม เป็นที่เลิกแล้ว ห้องประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมพรีเซ็นท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิเคราะห์ถัดไป ซึ่งท้ายที่สุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้แจ้งความเห็นการพิเคราะห์โดยให้มีการชื่นชมเกียรติบุคคลในแวดวงมวยเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลป์มวยไทย”

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้ว ดังนี้ นายบุลือ ดีเลิศโสภา ได้แจ้งในหนังสือถึง ดร.ศักดาชาย ตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติการที่ได้เกิดขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น คณะกรรมาธิการ นับว่าเป็นการบรรลุ เป้าหมายครั้งสำคัญ ที่เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมแรงร่วมใจ พร้อมใจของหน่วยงานกีฬา ข้างนิติบัญญัติ รวมทั้งฝ่ายบริหาร ของเมืองไทย

สำหรับเพื่อการสร้างคุณประโยชน์ แก่ชาติทางด้านการกีฬา อันจะทำให้เกิดการผลิตขวัญแล้วก็แรงใจแก่บุคคลในแวดวงกีฬาชกมวย รวมทั้งจะเป็นการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่เยาวชนแล้วก็พสกนิกรทั่วๆไป สำหรับการที่จะก้าวไปสู่ความฝันที่ต้องการจะเป็น “นักแสดงแห่งชาติ สาขาศิลป์มวยไทย”

ตัวอย่างเช่นบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านการกีฬามวยที่ได้รับการสรรเสริญให้เป็นที่กระจ่างอย่างมีคุณค่าตามที่เกิดขึ้นนี้ สำหรับพ.ร.บ.ผลักดันและก็รักษามกรดกความคิดทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 มาตรา 4 ระบุว่า

มรดกทางความคิดด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็รักษาตามพ.ร.บ.นี้ มี (6) การเล่นท้องถิ่น กีฬาประจำถิ่น รวมทั้งศิลป์การต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งมวยไทยได้รับการยินยอมรับว่าเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาประจำถิ่นรวมทั้งศิลปะการต่อสู้ป้องกันภัยมาตั้งแต่ทีแรก

นอกจากนี้ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันภัย “มวยไทย” ยังเป็นกิจกรรมชมเชยเกียรติยศของเมืองไทยมาตรลอดเวลา มีหน้าที่อีกทั้งในการสู้รบปกป้องอาณาจักร รวมทั้งหน้าที่ทางการกีฬาที่มีข้อตกลงชัดแจ้ง สามารถเลื่อนฐานะเป็นกีฬาเพื่อท่องเที่ยว พอกพูนค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองไทยชาติ รวมตลอดทั้งเป็นกิจกรรมการกีฬาที่ชุมชนโลกที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ให้การรับประกันเป็นประเภทกีฬาในโปรแกรมโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตแล้ว

https://www.zgreseniprimeri.com/